MySQL Komutları
SQL'e Giriş
SQL Nedir?
MySQL Kurmak
Komut Kullanımı
Veritabanı Oluşturmak
Tablo Oluşturmak
Veri Eklemek
Sorgulama Yapmak
Kalıp İfadelerle Sorgu (pattern)
Bağlaçlar (Operatörler)
Sıralama Yapmak
Çeşitli Fonksiyonlar
Sütunları Adlandırmak
Veri/Kayıt Güncellemek
Tarihlerle İşlem
Veri / Tablo / Veritabanı Silmek

İleri Düzey SQL
Birden Fazla Tablo Sorgulama
Sonuca Başka Bir Tabloyu Katmak
Matematiksel İşlemler
Veri Türleri
Tüm Komutlar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

Bağlaçlar (Operatörler)WHERE koşul yapısında birden fazla koşul belirteceksek AND, OR ve NOT bağlaçlarından uygun olanı kullanırız.

AND bağlacı, iki koşula da uyan sonuçları listelememizi sağlar.

SELECT isim, yas, email FROM tablom
  WHERE isim = "Ali" AND yas = "39";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
+-------+-----+----------------+
  

OR bağlacı iki durumdan birine uyan kayıtları listeler:

SELECT isim, yas, email FROM tablom
  WHERE isim = "Ali" OR isim = "Sevim";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
+-------+-----+----------------+
  

NOT ifadesi bir bağlaçtan ziyade bir koşulun tersinin gerçekleştiğinde geçerli olacağını söylemektir. Yani eğer var olan bir koşulun önüne NOT eklersek, o koşul gerçekleşmiyorsa doğru olarak kabul edilecektir. Örneğin:

SELECT isim, yas, email FROM tablom
  WHERE isim NOT LIKE "%a%";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
| Gözde | 28 | gozde@mail.com |
+-------+-----+----------------+
  

Görüldüğü üzere LIKE teriminin önüne gelen NOT yardımıyla isim sütunundaki değerde A harfi bulunmayanları listelettik.

Koşul alanında kullanacağımız parantez, tıpkı matematikteki gibi öncelikle dikkate alınacaktır. Parantez dışındaki kısımsa parantez ile karşılaştırılır. Örneğin tablomuza göre Adı Ali ya da Sevim olup yaşı 30 dan az olanları listeleteceğimiz bir sorgu yapacak olsaydık:

SELECT isim, yas, email FROM tablom
  WHERE ( isim = "Ali" OR isim = "Sevim" ) AND yas < 30;

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
+-------+-----+----------------+
  

IN ve BETWEEN Kullanımı

Aşağıdaki örnekte görülen bir sorguyu:

SELECT * FROM uyeler WHERE id = 3 OR id = 6 OR id = 7;

Bu şekilde uzun yazmak yerine IN(...) kullanabiliriz:

SELECT * FROM uyeler WHERE id IN(3, 6, 7);

Kullanırken parantez içine virgüllerle ayrılarak değerler yazılır. Eğer parantez içinde belirtilen değerleri içermeyenleri seçeceksek id NOT IN() kullanabiliriz.

SELECT * FROM uyeler WHERE id NOT IN(3, 6, 7);

BETWEEN (arasında) ise belli sayı aralıklarındaki verileri vermemizi sağlar, lafın gelişi:

SELECT * FROM uyeler WHERE id >= 60 AND id <= 100;

Yukarıdaki sorgu aşağıdaki ile ifade edilebilir:

SELECT * FROM uyeler WHERE id BETWEEN 60 AND 100;

Aynı şekilde NOT eklenerek ilgili aralıktaki sayıların seçilmediği sorgular yapılabilir:

SELECT * FROM uyeler WHERE id NOT BETWEEN 60 AND 100;

Yukarıdaki sorgu da 60-100 arasında olmayan sayıları seçecektir.

IS NULL ve IS NOT NULL

Bir sütun hiçbir değer içermeyebilir. Bir sütun eğer null (tanımsız) değer alabiliyorsa bunu WHERE koşul kısmında koşul olarak sorgulatabiliriz. Örneğin:

SELECT * FROM uyeler WHERE email IS NULL;

Ya da tanımsız değer değilse koşulunu NOT getirerek yapabiliriz:

SELECT * FROM uyeler WHERE email IS NOT NULL;

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014