MySQL Komutları
SQL'e Giriş
SQL Nedir?
MySQL Kurmak
Komut Kullanımı
Veritabanı Oluşturmak
Tablo Oluşturmak
Veri Eklemek
Sorgulama Yapmak
Kalıp İfadelerle Sorgu (pattern)
Bağlaçlar (Operatörler)
Sıralama Yapmak
Çeşitli Fonksiyonlar
Sütunları Adlandırmak
Veri/Kayıt Güncellemek
Tarihlerle İşlem
Veri / Tablo / Veritabanı Silmek

İleri Düzey SQL
Birden Fazla Tablo Sorgulama
Sonuca Başka Bir Tabloyu Katmak
Matematiksel İşlemler
Veri Türleri
Tüm Komutlar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

Sorgulama YapmakSorgulama yapmamızı yani bir tablodan belirli koşullara uyan veya tüm kayıtları listelememizi sağlayan komut SELECT'dir. Bu SELECT sütunlar FROM tablo_adı WHERE koşullar şeklinde kullanılır.

SELECT isim, yas FROM tablom;

+-------+-----+
| isim | yas |
+-------+-----+
| Ali  | 39 |
| Sevim | 24 |
| Gözde | 28 |
+-------+-----+
  

Eğer bir tablodaki tüm sütunları seçeceksek yıldız (*) karakterini sütunları belirttiğimiz SELECT'ten sonraki kısma yazabiliriz:

SELECT * FROM tablom;

+----+-------+-----+----------------+
| id | isim | yas | email     |
+----+-------+-----+----------------|
| 1 | Ali  | 39 | ali@mail.com  |
| 2 | Sevim | 24 | sevim@mail.com |
| 3 | Gözde | 28 | gozde@mail.com |
+----+-------+-----+----------------+
  

Koşullara Bağlı Listeleme

Eğer sadece belli koşullara uyan kayıtları listeletmek ve seçmek istiyorsak WHERE koşullar şeklinde komuta ekleme yaparız.

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE id = "1";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
+-------+-----+----------------+
  

Yukarıdaki örnekte id sütunu 1 olan kaydı bize vermesini WHERE id = "1" eklemesiyle belirttik. Sayısal değerlerde büyüktür, küçüktür, küçük eşittir, büyük eşittir kullanabiliriz:

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE yas < "30";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
| Gözde | 28 | gozde@mail.com |
+-------+-----+----------------+
  

Yukarıdaki sorgu bize 30 yaşından küçük üyeleri verdi. Büyük eşittir (>=) ve küçük eşittir (<=) dersek ilgili sayıyı da sorgu sonuçlarına dahil etmiş oluruz.

Sayısal olmayan bir değeri koşul olarak öne sürüyorsak eşittir (=) kullanırız.

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE isim = "Ali";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
+-------+-----+----------------+
  

Burada isim = "ali" ya da isim = "ALI" gibi bir kullanım da olabilirdi. Sunucu büyük-küçük harf duyarsız olarak koşula bakacaktır. Eşitsizlik durumunu ise <> ile belirtiriz:

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE yas <> "24";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
| Gözde | 28 | gozde@mail.com |
+-------+-----+----------------+
  

Bu sorgu 24 yaşında olmayan üyeleri listelememizi sağladı.

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014