MySQL Komutları
SQL'e Giriş
SQL Nedir?
MySQL Kurmak
Komut Kullanımı
Veritabanı Oluşturmak
Tablo Oluşturmak
Veri Eklemek
Sorgulama Yapmak
Kalıp İfadelerle Sorgu (pattern)
Bağlaçlar (Operatörler)
Sıralama Yapmak
Çeşitli Fonksiyonlar
Sütunları Adlandırmak
Veri/Kayıt Güncellemek
Tarihlerle İşlem
Veri / Tablo / Veritabanı Silmek

İleri Düzey SQL
Birden Fazla Tablo Sorgulama
Sonuca Başka Bir Tabloyu Katmak
Matematiksel İşlemler
Veri Türleri
Tüm Komutlar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

Matematiksel İşlemlerBir matematiksel işlem yapmak için SELECT islem yapılabilir. Örnekte geçen % mod anlamına gelmektedir ve bölümden kalanı gösterir:

SELECT 87 % 9; /* Sonuç 6 çıkacaktır */

Yukarıdaki mod işlemini MOD(x, y) fonksiyonunu kullanarak da yapabiliriz.

SELECT MOD(37, 13); /* Sonuç 11 çıkacaktır */

Mutlak değer sorgusu için ABS(x) fonksiyonunu kullanırız:

SELECT ABS(-4.5); /* Sonuç 4.5 çıkacaktır */

Bir sayının pozitif, negatif ya da sıfır olduğunu SIGN(x) fonksiyonu ile bulabiliriz:

SELECT SIGN(-34); /* Sonuç -1 çıkacaktır */

Bir sayının üslü değerini bulmak için POWER(x, y) kullanılabilir:

SELECT POWER(4, 3); /* 4 üssü 3 = sonuç 64 çıkacaktır */

Bir sayının kare kökü için SQRT(x) kullanılabilir:

SELECT SQRT(9); /* Sonuç 3 çıkacaktır */

Ondalıklı bir sayıyı yuvarlamak için ROUND(x) kullanılır:

SELECT ROUND(12.4);
/* Sonuç 12 çıkacaktır, 12.51 olsaydı 13 olurdu. */

Ondalıklı bir sayının alt tam sayısı için FLOOR(x), üst tam sayısı için CEILING(x) kullanılabilir.

SELECT FLOOR(36.6); /* Sonuç 36 çıkacaktır */

SELECT CEILING(36.6); /* Sonuç 37 çıkacaktır */

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014