MySQL Komutları
SQL'e Giriş
SQL Nedir?
MySQL Kurmak
Komut Kullanımı
Veritabanı Oluşturmak
Tablo Oluşturmak
Veri Eklemek
Sorgulama Yapmak
Kalıp İfadelerle Sorgu (pattern)
Bağlaçlar (Operatörler)
Sıralama Yapmak
Çeşitli Fonksiyonlar
Sütunları Adlandırmak
Veri/Kayıt Güncellemek
Tarihlerle İşlem
Veri / Tablo / Veritabanı Silmek

İleri Düzey SQL
Birden Fazla Tablo Sorgulama
Sonuca Başka Bir Tabloyu Katmak
Matematiksel İşlemler
Veri Türleri
Tüm Komutlar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

Tarihlerle İşlemMySQL'deki veri türlerinden biri de date türüdür. Tablo yaratırken kullanabileceğiniz bu veri türü üzerinden işlemler yapmanız gerekebilir.

Aşağıdakine benzer bir tablo yaratalım:

+----+-------+------------+
| id | isim  | dogum_tar  |
+----+-------+------------+
| 1  | Murat | 22-02-1984 |
+----+-------+------------+

# Tabloyu oluşturuyoruz...
CREATE TABLE uyeler (
   id int(5) unsigned primary key not null auto_increment,
   isim varchar(45),
   dogum_tar date
);

# Veriyi giriyoruz...
INSERT INTO uyeler (isim, dogum_tar) VALUES("Murat", "1984-02-22");
   

Tarih formatı her zaman için YYYY-AA-GG (Y: Yıl, A: Ay, G: Gün) şeklinde yazılır. Bu kurala uymayan sorgular geçersiz kabul edilir.

Tarih Türüne Özel Koşullar

Üyeler arasından sadece 2. ayda doğmuş olanları almak isteyebiliriz. Bunun için MONTH() kullanılır:

SELECT * FROM uyeler WHERE MONTH(dogum_tar) = 2;

Belli bir yılda doğmuş olanlar için YEAR() kullanılır:

SELECT * FROM uyeler WHERE YEAR(dogum_tar) = 1984;

Ayın 22'sinde doğanları bulmak isteseydik:

SELECT * FROM uyeler WHERE DAYOFMONTH(dogum_tar) = 22;

MySQL'de CURRENT_DATE o andaki zamanı verir. Bunun üzerinden de işlem yapılabilir:

SELECT * FROM uyeler WHERE MONTH(dogum_tar) = MONTH(CURRENT_DATE);

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014