Kalıp İfadelerle Sorgu (pattern)

Eğer bir sözel verinin sadece belli kriterlere uyanlarını seçeceksek sütun_adı LIKE kalıp koşulunu kullanırız. Kalıp kısmında belirteceğimiz yüzde (%) işareti, orada herhangi bir harf ya da kelime olabileceğini belirtir.

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE isim LIKE "a%";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
+-------+-----+----------------+
"a%" ifadesi A harfiyle başlayan ve herhangi bir şekilde devam eden kayıtları listelememizi sağladı. Eğer yüzde başta olsaydı:

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE isim LIKE "%m";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
+-------+-----+----------------+
Bu ifade sonu isim sütununda sonu m harfiyle biten kayıtları listelememizi sağladı. Yüzde işaretini her iki tarafta da kullanabiliriz. Bu durumda içinde ilgili harf ya da kelime geçen kayıtlar listelenir:

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE isim LIKE "%e%";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
| Gözde | 28 | gozde@mail.com |
+-------+-----+----------------+
Yukarıdaki her iki kayıtta e harfi içeriyor. Burada harf ile ilgili örnekler verdik fakat buraya kelime de yazabileceğinizi unutmayın.

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE isim LIKE "%evi%";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
+-------+-----+----------------+