Tablo Oluşturmak

Sıra geldi veritabanımız içerisinde bir tablo oluşturmaya. Bunun için öncelikle kullanacağımız veritabanını seçmeliyiz.

Aşağıdaki komutu kullandığımızda MySQL sunucusu seçili tabloyu bize verecektir. Eğer seçili bir tablo yoksa boş görünecektir.

SQL Kodu

SELECT DATABASE();

+----------------+
| Database()   |
+----------------+
|        |
+----------------+
"veritabanim" adındaki veritabanını seçmek için USE db_adi komutunu kullanırız:

SQL Kodu

USE veritabanim;
Böylelikle kullanacağımız veritabanını seçtik. PHP'de mysql_select_db() fonksiyonu bu iş için işimize yarayacaktır. Şimdi oluşturmak istediğimiz tabloyu hazırlayalım:

noisimyasemail
1Ali39ali8840@hotmail.com
2Sevim26sevim4420@msn.com
3Gözde26gozde1234@yahoo.com
Oluşturacağımız tablo 4 sütun içerecektir. Bunlar no, isim, yaş, e-mail verilerinin barınacağı sütunlar. Burada kullandığımız no (id) tüm kayıtlar için ayrı olacak ve o tabloda ilgili veri ile ilgili işlem yapmamızı kolaylaştıracaktır. Bu sebeple no (id) kullanmamız gerekli. Tabiki bu olmak zorunda anlamına gelmiyor.

CREATE TABLE tablo_adi (sutunlar <ozellikleri>); komutu yardımıyla bu tabloyu oluşturalım. Sütun adlarını yazarken virgül kullandığımıza (son sütun adı hariç) ve sütun adından sonra o sütunun özelliklerini sıraladığımıza dikkat edin;

SQL Kodu

CREATE TABLE tablom
(
  no int unsigned not null auto_increment primary key,
  isim varchar(45),
  yas int,
  email varchar(60)
);
Evet, ilk başta karışık gelebilir. Fakat veri türleri ve tablo özelliği olarak adlandıracağımız (primary key, not null vs) kullanımları öğrendikten sonra kolaylıkla tablo oluşturacaksınız.

Sütun adının hemen yanındaki değer (veri türü):

int Veri sayısal bir değerdir.
varchar(n) Veri n kadar harf içeren bir alfasayısal değerdir.
"no" sütununda belirtilen özellikler;

unsigned Sayı pozitif bir tamsayı olmak zorundadır.
not null Veri tanımsız (null) olamaz.
auto_increment Yeni veri eklendiğinde artar.
primary key Tablonun ana sütunudur ve her zaman farklıdır.

Tabloları Listeletmek

Bunun için SHOW TABLES komutu kullanılır.

SQL Kodu

SHOW TABLES;

+---------------------+
| Tables in employees |
+---------------------+
| tablom       |
+---------------------+
Oluşturduğumuz tablo listede görünmektedir. Şimdi bu tablo hakkında daha detaylı bilgi alalım. Bunun için DESCRIBE tablo_adi komutunu kullanacağız:

SQL Kodu

DESCRIBE tablom;

+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id  | int(10) unsigned |   | PRI | 0    | auto_increment |
| isim | varchar(45)   | YES |   | NULL  |        |
| yas  | int(10)     | YES |   | NULL  |        |
| email | varchar(60)   | YES |   | NULL  |        |
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+