Veri/Kayıt Güncellemek

Tablolardaki kayıtları güncellerken UPDATE tablo_adı SET sütun_adı = deger WHERE koşul komutundan yararlanırız.

Örneğin aşağıdaki tablodaki "Ali" adlı üyenin yaşını 40 yapalım:

SQL Kodu

SELECT * FROM uyeler;

+----+-------+-----+----------------+
| id | isim | yas | email     |
+----+-------+-----+----------------|
| 1 | Ali  | 39 | ali@mail.com  |
+----+-------+-----+----------------+

UPDATE uyeler SET yas = 40 WHERE isim = "Ali";

SELECT * FROM uyeler;

+----+-------+-----+----------------+
| id | isim | yas | email     |
+----+-------+-----+----------------|
| 1 | Ali  | 40 | ali@mail.com  |
+----+-------+-----+----------------+
Komutun SET sütun_adı = deger kısmında birden fazla veri değişikliği yapılabilir. Bunun için aralara virgül konularak sütun_adı = deger kısmı tekrarlanır. Örneğin:

SQL Kodu

UPDATE uyeler SET yas = 40, email = "ali@yenimail.com" WHERE id = "1";
NOT: Dikkat edilirse sayısal ifadeler tırnak içine alınmadan yazılabilmekte. Fakat harflerden oluşan değerler boşluk içerebilir. Bu da komutun çalışmamasını sağlar. Bu nedenle her zaman için tırnak işareti kullanmak yararınıza olacaktır. Ayrıca bknz. Komut Kullanımı.

Sayısal değer içeren sütunlarda toplama, çıkarma gibi dört işlem yapılabilir. Örneğin Ali'nin yaşını 1 arttırmak isteseydik aşağıdaki komutu da kullanabilirdik:

SQL Kodu

UPDATE uyeler SET yas = yas + 1 WHERE isim = "Ali";
Böylelikle yas değeri yas değerinin 1 fazlası olarak kaydedilecek ve 39, 40 olacaktır.