Veri Eklemek

Bir tabloya veri eklemek için INSERT INTO tablo_adi komutu kullanılır. Bu komut iki şekilde kullanılır. Ya tüm sütunların içereceği değerler aralarına virgül konularak sıralanır ya da öncelikle sütun adları sıralanır sonra VALUES() parantez içinde veriler listelenir. Örnekleri inceleyelim:

SQL Kodu

INSERT INTO tablom ("1", "Ali", "39",
   "a.kececi8440@hotmail.com");

INSERT INTO tablom (isim, yas, email)
   VALUES("Gözde","24","gozde1440@msn.com");
Görüldüğü üzere üstteki örnekte sıralı bir şekilde tüm sütunlarda geçecek verileri yazdık. Alttaki örnekte ise "no" sütununu yazmadan diğer üç tanesini yazacağımızı belirttik ve ilgili değerleri girdik. Buna bağlı olarak "no" sütununa sunucu tarafından sıradaki değer verilecektir (2).