Veritabanı Oluşturmak

İçerisinde tabloların bulunacağı bir veritabanı oluştururken CREATE DATABASE db_adi komutundan yararlanırız. Burada yer verdiğimiz db_adi, oluşturacağımız veritabanın adını ifade eder:

SQL Kodu

CREATE DATABASE veritabanim;

Veritabanlarını Listeletmek

Yukarıdaki tabloyu oluşturduktan sonra SHOW DATABASES komutu ile veritabanlarını listeletiyoruz. Yarattığımız veritabanı listede görünüyor:

SQL Kodu

SHOW DATABASES;

+----------------+
| Database    |
+----------------+
| veritabanim  |
| mysql     |
| test      |
+----------------+