Sorgulama Yapmak

Sorgulama yapmamızı yani bir tablodan belirli koşullara uyan veya tüm kayıtları listelememizi sağlayan komut SELECT'dir. Bu SELECT sütunlar FROM tablo_adı WHERE koşullar şeklinde kullanılır.


  

Eğer bir tablodaki tüm sütunları seçeceksek yıldız (*) karakterini sütunları belirttiğimiz SELECT'ten sonraki kısma yazabiliriz:

SQL Kodu

SELECT isim, yas FROM tablom;

+-------+-----+
| isim | yas |
+-------+-----+
| Ali  | 39 |
| Sevim | 24 |
| Gözde | 28 |
+-------+-----+

Koşullara Bağlı Listeleme

Eğer sadece belli koşullara uyan kayıtları listeletmek ve seçmek istiyorsak WHERE koşullar şeklinde komuta ekleme yaparız.

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE id = "1";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
+-------+-----+----------------+
Yukarıdaki örnekte id sütunu 1 olan kaydı bize vermesini WHERE id = "1" eklemesiyle belirttik. Sayısal değerlerde büyüktür, küçüktür, küçük eşittir, büyük eşittir kullanabiliriz:

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE yas < "30";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
| Gözde | 28 | gozde@mail.com |
+-------+-----+----------------+
Yukarıdaki sorgu bize 30 yaşından küçük üyeleri verdi. Büyük eşittir (>=) ve küçük eşittir (<=) dersek ilgili sayıyı da sorgu sonuçlarına dahil etmiş oluruz.

Sayısal olmayan bir değeri koşul olarak öne sürüyorsak eşittir (=) kullanırız.

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE isim = "Ali";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
+-------+-----+----------------+
Burada isim = "ali" ya da isim = "ALI" gibi bir kullanım da olabilirdi. Sunucu büyük-küçük harf duyarsız olarak koşula bakacaktır. Eşitsizlik durumunu ise <> ile belirtiriz:

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom WHERE yas <> "24";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
| Gözde | 28 | gozde@mail.com |
+-------+-----+----------------+
Bu sorgu 24 yaşında olmayan üyeleri listelememizi sağladı.