Matematiksel İşlemler

Bir matematiksel işlem yapmak için SELECT islem yapılabilir. Örnekte geçen % mod anlamına gelmektedir ve bölümden kalanı gösterir:

SQL Kodu

SELECT 87 % 9; /* Sonuç 6 çıkacaktır */
Yukarıdaki mod işlemini MOD(x, y) fonksiyonunu kullanarak da yapabiliriz.

SQL Kodu

SELECT MOD(37, 13); /* Sonuç 11 çıkacaktır */
Mutlak değer sorgusu için ABS(x) fonksiyonunu kullanırız:

SQL Kodu

SELECT ABS(-4.5); /* Sonuç 4.5 çıkacaktır */
Bir sayının pozitif, negatif ya da sıfır olduğunu SIGN(x) fonksiyonu ile bulabiliriz:

SQL Kodu

SELECT SIGN(-34); /* Sonuç -1 çıkacaktır */
Bir sayının üslü değerini bulmak için POWER(x, y) kullanılabilir:

SQL Kodu

SELECT POWER(4, 3); /* 4 üssü 3 = sonuç 64 çıkacaktır */
Bir sayının kare kökü için SQRT(x) kullanılabilir:

SQL Kodu

SELECT SQRT(9); /* Sonuç 3 çıkacaktır */
Ondalıklı bir sayıyı yuvarlamak için ROUND(x) kullanılır:

SQL Kodu

SELECT ROUND(12.4); <br />/* Sonuç 12 çıkacaktır, 12.51 olsaydı 13 olurdu. */
Ondalıklı bir sayının alt tam sayısı için FLOOR(x), üst tam sayısı için CEILING(x) kullanılabilir.

SQL Kodu

SELECT FLOOR(36.6); /* Sonuç 36 çıkacaktır */

SQL Kodu

SELECT CEILING(36.6); /* Sonuç 37 çıkacaktır */