Veri / Tablo / Veritabanı Silmek

Kayıt Silmek

Tablolarda yer alan kayıtların tamamını ya da WHERE koşul ile belirttiğimiz koşullara uyanları silmek için DELETE FROM tablo_adı komutunu kullanırız:

DELETE FROM uyeler WHERE yas < 18;

Yukarıdaki sorgu ile tablomuzda "yas" sütunundaki değer 18'in altında olan tüm kayıtlar silinecektir.

Eğer WHERE belirtmemiş olsaydık. İlgili tablodaki tüm veriler silinecekti.

DELETE FROM uyeler;

Tablo Silmek

Bunun için DROP TABLE tablo_adı kullanılır. Tablo tamamen ortadan kalkar ve içerisindeki tüm veriler de silinir:

DROP TABLE uyeler;

Veritabanı Silmek

Bir veritabanını kaldırmak içerisinde barındırdığı tüm tabloları ve kayıtları da silmek anlamına gelmektedir. Bunun için de DROP DATABASE veritabanı_adı kullanılır:

DROP DATABASE veritabanim;