Sütunları Adlandırmak

Komut Kullanımı sayfasında belirttiğimiz gibi istersek tablo adlarını ve sütun adlarını adlandırma yoluna gidebiliriz. Aynı anda birden fazla tablo kullanarak sorgu oluşturmak için bize yardımcı olacaktır.

Bu sayfadaki örnekler aşağıdaki "notlar" adlı tabloya göre yapılacaktır:

SQL Kodu

SELECT * FROM notlar;

+----+-------+--------+--------+
| id | isim | sinav1 | sinav2 |
+----+-------+--------+--------+
| 1 | Ceren | 40   | 60   |
| 2 | Dilek | 50   | 70   |
| 3 | Mert | 60   | 70   |
| 4 | Murat | 80   | 90   |
| 5 | Oğuz | 70   | 80   |
| 6 | Sevgi | 30   | 40   |
+----+-------+--------+--------+
Aşağıdaki örnekte sinav1 sütunundaki not ortalamasını AVG() fonksiyonu ile aldık ve çıkan sonucu içeren sütunun adını "ortalama" koyduk:

SQL Kodu

SELECT AVG(sinav1) as ortalama FROM notlar;

+----------+
| ortalama |
+----------+
| 55    |
+----------+
Şimdi 1. sınavın %40'ı ile 2. sınavın %60 ını alarak final notu oluşturalım ve öğrencileri bu final notuna göre en yüksekten en düşüğe göre sıralayalım:

SQL Kodu

SELECT isim, sinav1, sinav2,
  (40 / 100 * sinav1) + (60 / 100 * sinav2) as final_notu
  FROM kullanicilar ORDER BY final_notu DESC;

+-------+--------+--------+------------+
| isim | sinav1 | sinav2 | final_notu |
+-------+--------+--------+------------+
| Murat | 80   | 90   | 86     |
| Oğuz | 70   | 80   | 76     |
| Mert | 60   | 70   | 66     |
| Dilek | 50   | 70   | 62     |
| Ceren | 40   | 60   | 52     |
| Sevgi | 30   | 40   | 36     |
+-------+--------+--------+------------+
Görüldüğü üzere "final_notu" adlı sütun belirttiğimiz gibi ortaya çıktı, tabloya ait bir öğe olmamasına karşın adlandırarak sonuç üzerinden işlem yapabildik.