Tüm Komutlar

Bu sitede yer verdiğimiz tüm komutlar aşağıda listelenmiştir:

SQL programlama dilinde kullanılan tüm kodlar aşağıda listelenmiştir:

Komut Açıklama
# açıklama Açıklama eklemek.
-- açıklama Açıklama eklemek.
/* açıklama */ Açıklama eklemek.
CREATE DATABASE Veritabanı oluşturmak.
CREATE TABLE Tablo oluşturmak.
DROP DATABASE Veritabanı silmek.
DROP TABLE Tablo silmek.
SELECT Bir sorgu gerçekleştirmek.
DELETE FROM Veri silmek.
INSERT INTO Veri eklemek.
UPDATE Veri güncellemek.
DESCRIBE Tablo detaylarını öğrenmek.